Klantpagina Installateur-informatie
Snel contact opnemen?
06-10322381
info@hout-cv.nl

Producten, Diensten & Informatie

Zijn er subsidiemogelijkheden voor deze houtgestookte cv-ketels?

Zijn er subsidiemogelijkheden voor deze houtgestookte cv-ketels?

Particulieren en ondernemers:
Sommige gemeenten en provincies verstrekken (beperkte) subsidies indien u een houtgestookte cv ketel aanschaft. Informeer naar de mogelijkheden.

Voor bedrijven is er een aantrekkelijke investeringsregeling: de Energie-InvesteringsAftrek 2007. Als u een ondernemer bent, die in Nederland belastingplichtig is voor inkomsten- of vennootschaps-belasting en voor eigen rekening feitelijk een onderneming drijft, kunt u in principe profiteren van de EIA. U moet dan investeren in een bedrijfsmiddel dat aan bepaalde energieprestatie-eisen voldoet. Onze houtgestookte cv- ketels, briketteerpersen, schredders, kloof-en zaagmachines kunnen onder bepaalde voorwaarden onder deze zeer aantrekkelijke regeling vallen.

Dankzij de EIA kunt u namelijk profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. Als u een bedrijfsmiddel aanschaft dat aan de energieprestatie-eisen voldoet, mag 44% van het investeringsbedrag extra afgetrokken worden van de fiscale winst. Meestal is ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van 25% van toepassing. Totaal heeft u daarmee een extra aftrekpost van 44 – 70% van de aankoopprijs. Voorwaarde is dat u de investering tijdig, dat wil zeggen binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting, heeft aangemeld bij het Bureau investeringsregelingen en willekeurige afschrijving (IRWA) te Breda. Voor deze belastingaftrek heeft u altijd een verklaring nodig van de minister van Economische Zaken. Hierop staat dat het bedrijfsmiddel wordt aangemerkt als energie-investering en voor EIA in aanmerking komt. Deze verklaring wordt afgegeven door SenterNovem.

Om in aanmerking te komen voor deze EIA moet het totale bedrag aan energie-investeringen ten minste € 2.100,– per kalenderjaar bedragen. Het percentage bedraagt 44%, ongeacht de omvang van de investering. In één kalenderjaar wordt per onderneming over ten hoogste € 108 miljoen aan energie-investeringen EIA verleend. Het totale budget voor de EIA bedraagt in het jaar 2007 ongeveer € 169 miljoen aan netto fiscaal voordeel. Daarmee kan het bedrijfsleven circa 1 miljard euro aan energie-investeringen doen.

Berekenen EIA voordeel

Bedrijven kunnen naast de gebruikelijke afschrijving met de Energie Investeringsaftrek (EIA) 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. Wilt u alvast berekenen wat uw fiscaal voordeel is met de EIA? Download onderstaand rekenprogramma.

Voordat u uw fiscaal voordeel gaat berekenen:

Eén bedrijfsmiddel kost minimaal € 450. Het totale bedrag aan energie-investeringen moet per kalenderjaar minstens € 2.300 zijn. In één kalenderjaar wordt per onderneming over ten hoogste € 118 miljoen aan energie-investeringen EIA verleend. Het bedrag dat u mag aftrekken van de fiscale winst is afhankelijk van de kosten die u in een kalenderjaar heeft gemaakt. Als u de totale kosten voor een energie-investering in één kalenderjaar betaalt, kunt u bij de aangifte over dat jaar profiteren van de volledige EIA.

Meerdere jaren

Het kan zijn dat de betalingen over meerdere jaren plaatsvinden, maar dat u het bedrijfsmiddel in gebruik heeft genomen in het jaar van investeren. Dan wordt de EIA volledig in aanmerking genomen bij de aangifte over het kalenderjaar waarin u heeft geïnvesteerd. Is het bedrijfsmiddel aan het einde van het kalenderjaar nog niet in gebruik genomen, dan kunt u het bedrag dat is betaald voor de investering in dat jaar als EIA in mindering brengen op de winst. De rest van de investering neemt u mee in de aangiftes over de volgende kalenderjaren waarin u betalingen doet, maar niet later dan in het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen.

Maakt u dit jaar geen winst?

Wanneer u Vpb-belastingplichtig bent, is het in geval van verliesrekening mogelijk om de EIA in het voorgaande jaar en de negen volgende jaren te verrekenen. Bent u IB-belastingplichtig, dan is het in geval van verliesrekening mogelijk om de EIA in de drie voorafgaande jaren en de zes volgende jaren te verrekenen. Overleg dit met uw belastinginspecteur. Heeft de Belastingdienst u over het investeringsjaar een voorlopige aanslag opgelegd? Dan kunt u de ontvangstbevestiging van de melding gebruiken om de inspecteur te vragen uw aanslag te herzien.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Wilt u fiscaal voordeel behalen en investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie? Dat kan met de regeling Energie Investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 14% voordeel op.

Daarnaast leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

Bekijk de infographic Hoe werkt EIA?

Fiscale Aftrek

Fiscale aftrek is mogelijk voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren.

Energielijst

Met de functie Zoeken in de Energielijst en Milieulijst 2016 zoekt u naar energiezuinige en milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel. U kunt zoeken op (meerdere) trefwoorden, branches en codes. Wilt u uw product geplaatst hebben op de Energielijst? Dat kan, ieder jaar wordt de Energielijst aangepast. Iedereen kan een voorstel indienen voor de eerstvolgende lijst.

Belastingaftrek

U kunt 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving.

Aanvragen

U dient EIA binnen 3 maanden na het geven van de opdracht aan te vragen.

Budget

Het budget voor 2016 is € 161 miljoen.

Voorwaarden

Er gelden bepaalde voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de EIA.

EIA in de praktijk

Bekijk hoe andere ondernemers voordelig investeerden in energiebesparing met EIA.

Duurzaam ondernemen

Wilt u weten wat er in bepaalde sectoren nog meer mogelijk is? Kijk op de pagina Duurzaam ondernemen.

Download: