Klantpagina Installateur-informatie
Snel contact opnemen?
06-10322381
info@hout-cv.nl

Producten, Diensten & Informatie

Wat is houtvergassing en hoe werkt het?

Wat is houtvergassing en hoe werkt het?

Niet iedere verwarmingsketel is een houtvergasser. Houtvergassing noemt men houtverbranding waarbij duidelijk meer dan 600 graden verbrandingstemperatuur bereikt wordt.

Hout bevat ongeveer 85% vluchtige stoffen, die bij verbranding in de vorm van gas vrijkomen. Slechts 14% blijft als houtskool en ongeveer 1% als as in vaste toestand over.

Hout verbrandt in drie fasen.

  1. Eerst voltrekt zich de volledige droging van de brandstof.
  2. Dan verbranden de gasbestanddelen.
  3. Pas in de derde fase worden smeulproducten en de bij de vergassing ontstane houtskool verbrand.

Bij temperaturen tot ongeveer 200 graden voltrekt zich het drogen van het hout, want ook luchtgedroogd hout bevat nog 15-20% water. Tussen 200 en 600 graden verteert het hout volkomen en valt uiteen in zijn verschillende chemische bestanddelen, die nu in vluchtige toestand vervliegen. Als deze stoffen in de vlammen oxideren, begint warmte vrij te komen. Deze verbrandingsfase noemt men Pyrolyse. Pas bij temperaturen van meer dan 600 graden verbranden de moeilijk brandbare gassen en vormt zich een bed van gloeiend houtskool. Samen met de 900 tot 1000 graden hete smeulgassen wordt zo de benodigde hitte voor het omzetten van de binnenste houtmassa geproduceerd. Zo verloopt de totale procedure van houtvergassing.

Om nu de verbranding nog effectiever te laten verlopen, worden bij de ketels van Fr├Âling en Lopper de bij de vergassing niet volledig opgebrande gassen in een verbrandingsruimte gevoerd en voorverwarmde secundaire lucht toegevoegd. Nu kan het gas opnieuw ontvlammen en volledig opbranden.