Klantpagina Installateur-informatie
Snel contact opnemen?
06-10322381
info@hout-cv.nl

Over HCV

Een Houtgestookte cv, onbekend maar niet onbemind.

Een houtgestookte cv-ketel is relatief onbekend verschijnsel in Nederland. In een land met een enorme gasvoorraad lijkt het ook niet zo voor de hand liggend om op hout te gaan stoken. Toch zijn er talrijke situaties waarin een houtgestookte cv-ketel enerzijds tot een financiële besparing leidt en anderzijds een milieuvriendelijk alternatief is voor het verwarmen van lucht en water.

De werking van een houtgestookte cv-ketel.
Een houtgestookte cv-ketel werkt in principe hetzelfde als een “gewone” cv-ketel. De ketel zelf is groter en zwaarder dan een gasgestookte ketel. Er zijn verschillende uitvoeringen die zich grofweg in 3 categorieen laten onderverdelen.

De stukhoutketel, die gevuld kan worden met houtblokken, schoon resthout, zaagsel (deels), houtbriketten en houtspaanders. Deze ketel wordt in combinatie met een buffervat verkocht, zodat u niet meerdere keren per dag de ketel hoeft op te stoken, maar kunt volstaan met gemiddeld 1 keer per dag stoken.

De pelletketel, die op geperste houtkorrels (pellets) brandt. Deze brandstoffen worden door een computergestuurde installatie vanuit een silo naar de verbrandingskamer van de ketel gestuurd. Men hoeft alleen maar de voorraad op peil te houden, de rest doet het apparaat zelf.

De houtsnipperketel, die op zaagsel, snippers, houtspaanders of geperste houtkorrels (pellets) brandt. Deze brandstoffen worden door een computergestuurde installatie vanuit een silo naar de verbrandingskamer van de ketel gestuurd. Men hoeft alleen maar de voorraad op peil te houden, de rest doet het apparaat zelf.

 

Een zeer geavanceerde techniek.

De houtgestookte ketels van de firma’s Fröling en Lopper werken volgens het houtvergassingsprincipe. Niet iedere verwarmingsketel is een houtvergasser. Houtvergassing noemt men die houtverbranding waarbij duidelijk meer dan 600 graden verbrandingstemperatuur bereikt wordt. Bovendien werken beide ketels met een na-verbranding. Hierbij worden de onverbrande bio-gassen naar een tunnel geleid, waarin deze alsnog kunnen verbranden. In de ketels van Fröling en Lopper worden hierdoor temperaturen van ca. 1000 graden bereikt. De techniek, die door onze fabrikanten van Fröling en Lopper toegepast wordt, zorgt voor een vrijwel totale verbranding met een optimaal rendement en een zeer lage uitstoot van schadelijke stoffen.


Van schoon resthout naar hoog rendement.

De houtgestookte cv-ketels lenen zich uitstekend voor het verbranden van schoon resthout. Veel schoon resthout dat achterblijft bij timmerbedrijven, meubelmakerijen en andere houtverwerkende bedrijven wordt tegen hoge kosten afgevoerd. Het afvalprobleem dat veel van deze bedrijven hebben, wordt door de inzet van een houtgestookte cv-ketel gratis brandstof voor verwarming van het bedrijf en/of woonhuis. Op deze manier kan de investering snel worden terugverdiend, waarna u de winst kunt uittellen.

Milieu-aspecten van de houtgestookte cv-ketel.
Brandhout vormt op het ogenblik nog maar een klein deel van het totale energieverbruik. Het Ministerie van VROM heeft aangegeven dat er in 2020 zo’n 20% van de brandstoffen uit biomassa zou moeten bestaan. Hout vormt een belangrijk onderdeel van deze biomassa. Vanuit milieu-oogpunt zijn in het verleden vraagtekens gezet bij het stoken van hout vanwege de kooldioxide die bij verbranding vrij komt. Uit hout komt echter altijd kooldioxide vrij, niet alleen tijdens het verbranden. Planten en bomen hebben dit CO2 nodig om te groeien en zetten het om in zuurstof. Dat wat er aan CO2 vrijkomt door houtverbranding, kan moeiteloos door de planten en bomen worden verwerkt. Het broeikaseffect wordt dan ook hoofdzakelijk veroorzaakt door de verbranding van steenkool, olie en aardgas.

Als er schoon hout gestookt wordt in een houtgestookte cv-ketel met de modernste techniek dan leidt dit tot optimale verbranding en een zeer lage uitstoot van stof, koolwaterstof, koolmonoxide en stikstofoxide.  Het verbranden van hout maakt onderdeel uit van een natuurlijke kringloop waarbij, mits verantwoord, geplant, gekapt, gestookt en herbeplant wordt, een natuurlijk evenwicht ontstaat.  Voor fossiele brandstoffen waarvan de hoeveelheden in snel tempo schaarser worden geldt dit niet. De voorraden van deze brandstoffen zijn eindig en bovendien worden er bij verbranding van deze brandstoffen, giftige stoffen zoals zwaveldioxide, fluorwaterstoffen en zware metalen uitgestoten.

Zulke stoffen komen in hout nauwelijks voor.

Kwaliteit
De ketels van Fröling en Lopper zijn wat betreft hun technische ontwikkeling toonaangevend in Europa. Door de geavanceerde techniek die bij deze beide ketels wordt toegepast, hebben zij een zeer hoog rendement, een lage stof- en kooldioxide-uitstoot, is de bediening eenvoudig en zijn de functies electronisch te volgen en te regelen.

Waar staan onze ketels?

Inmiddels staan onze ketels in heel Nederland , België, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Klik hier voor een overzicht.