Klantpagina Installateur-informatie
Snel contact opnemen?
06-10322381
info@hout-cv.nl

Veelgestelde vragen

Is een houtgestookte CV-ketel iets voor mij?

Is een houtgestookte CV-ketel iets voor mij?

Wanneer u …

 • een hoog gasverbruik heeft doordat u een grote ruimte moet verwarmen of doordat u naast woonruimte ook nog een zwembad verwarmt, of
 • bedrijfsmatig veel warm water nodig heeft en eventueel ook nog ruimtes moet verwarmen, of
 • bedrijfsmatig veel warmte nodig heeft, als u “schoon” resthout heeft en ook een ruimte wilt verwarmen, of
 • wilt investeren in duurzame energie en zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen wilt gebruiken en met uw energiebehoefte zo min mogelijk het milieu wilt belasten, of
 • buitenaf woont en niet aangesloten bent op het aardgas, of
 • om principiĂ«le redenen geen aardgas wilt stoken, of
 • niet langer afhankelijk wilt zijn van stijgende aardgasprijzen,

… dan kan de houtgestookte cv-ketel aantrekkelijk voor u zijn!


Uitgangspunten

 • Aantal stookdagen +/-220, waarbij u gemiddeld 1*per dag stookt
 • 1m3 gas levert 9 kWh aan energie op en kost Euro:0,64
 • 2,2 kg droog hout levert net zoveel energie op als 1m3 gas
 • 1 kg droog hout levert 4kWh aan energie op
 • Een modern stukhoutketel brandt op hardhout ongeveer 5 uur op vol vermogen

Welk vermogen (kW) hout-cv ketel heeft u nodig?

Op basis van Inhoud (Lengte*breedte*hoogte) van uw woning


Niet genoeg gegevens

 

Voor een stukhoutketel adviseren wij:

Automatische ketelStukhoutketel
10-30kw30
30-40kw45
40-60kw70

 

Op basis van de oppervlakte( Lengte*breedte)van uw woning

Lengte van alle woonoppervlakken
Niet genoeg gegevens

 

Voor een stukhoutketel adviseren wij:

Automatische ketelStukhoutketel
10-30kw30
30-40kw45
40-60kw70

Investeringskosten

Type ketelInvesteringskostenBTWTotaal incl.BTW
S3 28 30kW

ca. €10.504

ca. € 1.996

ca. € 12.500

S3 45 45kW

ca. € 13.025

ca. € 2.475

ca. € 15.500

FHGTurbo3000 70 kW

ca. € 17.647

ca. € 3.353

ca. € 21.000


Besparing gas in Euro

Type ketelWarmteopbrengst in kW per dag bij 5 stookurenBesparing gas per dag in m3Besparing gas per dag in EuroBesparing gas per jaar in Euro
S3 28 30kW

150

17

11

2.420

S3 45 45kW

225

25

16

3.520

FHGTurbo3000 70 KW

350

39

25

5.476

Opmerking: U kunt zonodig vaker stoken dan 1*p/dag. Uiteraard bespaart u dan ook meer gas!


Houtbehoefte in m3

Type ketelBesparing gas in m3Hoeveelheid hout in kgHardhoutin m3

Zachthout

in m3

S3 28 30kW

Ca. 3700

8228

12

20

S3 45 45kW

Ca. 5500

12100

18

30

FHGTurbo3000 70 KW

Ca. 8500

18876

28

46


Terugverdientijd

De terugverdientijd van een houtgestookte CV ketel hangt af van een aantal elementen. Vul het formulier hieronder in

Niet genoeg gegevens

Ligt bovenstaande investering boven het budget? Zie dan: Low-budget oplossing

Berekenen EIA voordeel

Bedrijven kunnen naast de gebruikelijke afschrijving met de Energie Investeringsaftrek (EIA) 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. Wilt u alvast berekenen wat uw fiscaal voordeel is met de EIA? Download onderstaand rekenprogramma.

Voordat u uw fiscaal voordeel gaat berekenen:

Een bedrijfsmiddel kost minimaal € 450. Het totale bedrag aan energie-investeringen moet per kalenderjaar minstens € 2.300 zijn. In één kalenderjaar wordt per onderneming over ten hoogste € 118 miljoen aan energie-investeringen EIA verleend. Het bedrag dat u mag aftrekken van de fiscale winst is afhankelijk van de kosten die u in een kalenderjaar heeft gemaakt. Als u de totale kosten voor een energie-investering in één kalenderjaar betaalt, kunt u bij de aangifte over dat jaar profiteren van de volledige EIA.

Meerdere jaren

Het kan zijn dat de betalingen over meerdere jaren plaatsvinden, maar dat u het bedrijfsmiddel in gebruik heeft genomen in het jaar van investeren. Dan wordt de EIA volledig in aanmerking genomen bij de aangifte over het kalenderjaar waarin u heeft geĂŻnvesteerd. Is het bedrijfsmiddel aan het einde van het kalenderjaar nog niet in gebruik genomen, dan kunt u het bedrag dat is betaald voor de investering in dat jaar als EIA in mindering brengen op de winst. De rest van de investering neemt u mee in de aangiftes over de volgende kalenderjaren waarin u betalingen doet, maar niet later dan in het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen.

Maakt u dit jaar geen winst?

Wanneer u Vpb-belastingplichtig bent, is het in geval van verliesrekening mogelijk om de EIA in het voorgaande jaar en de negen volgende jaren te verrekenen. Bent u IB-belastingplichtig, dan is het in geval van verliesrekening mogelijk om de EIA in de drie voorafgaande jaren en de zes volgende jaren te verrekenen. Overleg dit met uw belastinginspecteur. Heeft de Belastingdienst u over het investeringsjaar een voorlopige aanslag opgelegd? Dan kunt u de ontvangstbevestiging van de melding gebruiken om de inspecteur te vragen uw aanslag te herzien.

DOWNLOADS:
Rekentool EIA | XLS | 18 KB
Met deze rekentool krijgt u een indicatie van uw fiscale voordeel met de EIA, als u vennootschapsbelasting betaalt. Het daadwerkelijke voordeel hangt af van meerdere factoren en aftrekposten, dus dit is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.

Hoeveel kW……..leveren?

Welk vermogen (kW) hout-cv ketel heeft u nodig?

Op basis van Inhoud (Lengte*breedte*hoogte) van uw woningNiet genoeg gegevens

 

Voor een stukhoutketel adviseren wij:

Automatische ketelStukhoutketel
10-30kw30
30-40kw45
40-60kw70

 

Op basis van de oppervlakte( Lengte*breedte)van uw woning

Lengte van alle woonoppervlakken

Niet genoeg gegevens

 

Voor een stukhoutketel adviseren wij:

Automatische ketelStukhoutketel
10-30kw30
30-40kw45
40-60kw70
Moet er bij een hout-CV iedere dag meerdere malen hout in de kachel worden geworpen?

Moet er bij een hout-CV iedere dag meerdere malen hout in de kachel worden geworpen?

Als u besluit tot de aanschaf van een handgestookte ketel, dan adviseren wij U om ook een buffervat op de installatie aan te sluiten.

Dit met water gevulde buffervat zorgt ervoor dat er minder vaak gestookt hoeft te worden en bovendien bij een afnemende warmtevraag, de brandstof die op dat moment nog in de kachel aanwezig is optimaal kan worden benut. Afhankelijk van het formaat en de isolatie van de tank, stookt u gemiddeld 1 keer per dag.

Is een hout-CV wel zo milieuvriendelijk?

Is een hout-CV wel zo milieuvriendelijk?

Bij het beoordelen van de milieuvriendelijkheid van brandstoffen moet het totale proces van ontstaan, winning, transport en verbranding worden bekeken.

In de totale cyclus onderscheidt de verbranding van hout zich in gunstige zin t.o.v. de fossiele brandstoffen. Hout is een ideale vorm van opgeslagen energie. Hout levert momenteel een kleine bijdrage aan onze energievoorziening. Er worden momenteel voornamelijk fossiele brandstoffen ingezet.

Brandstoffen die zich in duizenden jaren gevormd hebben worden door ons in een fractie van die tijd opgebruikt. Een bosbouwgebied kan in 10-50 jaar de gewenste energie leveren. Door meer afname van brandhout wordt het beheer en de exploitatie van bosbouwgebieden rendabeler. Dat komt ons allen ten goede. Beter bosbeheer is onontbeerlijk voor een leefbare toekomst. Gezond bos werkt als een reusachtige filter. Het zuivert de lucht, absorbeert lawaai en reguleert het klimaat. In gezond bos vinden wij rust en ontspanning.

Hout verschaft ons de ideale manier om energie schoon en gemakkelijk op te slaan. Hout kan geveld worden wanneer het nodig is en wij kunnen zelf voor vervanging zorgen. Omdat met houtverbranding een natuurlijke kringloop wordt gesloten, is het stoken van hout in een tijdperk van luchtverontreiniging weer aantrekkelijker geworden.

Wat is houtvergassing en hoe werkt het?

Wat is houtvergassing en hoe werkt het?

Niet iedere verwarmingsketel is een houtvergasser. Houtvergassing noemt men houtverbranding waarbij duidelijk meer dan 600 graden verbrandingstemperatuur bereikt wordt.

Hout bevat ongeveer 85% vluchtige stoffen, die bij verbranding in de vorm van gas vrijkomen. Slechts 14% blijft als houtskool en ongeveer 1% als as in vaste toestand over.

Hout verbrandt in drie fasen.

 1. Eerst voltrekt zich de volledige droging van de brandstof.
 2. Dan verbranden de gasbestanddelen.
 3. Pas in de derde fase worden smeulproducten en de bij de vergassing ontstane houtskool verbrand.

Bij temperaturen tot ongeveer 200 graden voltrekt zich het drogen van het hout, want ook luchtgedroogd hout bevat nog 15-20% water. Tussen 200 en 600 graden verteert het hout volkomen en valt uiteen in zijn verschillende chemische bestanddelen, die nu in vluchtige toestand vervliegen. Als deze stoffen in de vlammen oxideren, begint warmte vrij te komen. Deze verbrandingsfase noemt men Pyrolyse. Pas bij temperaturen van meer dan 600 graden verbranden de moeilijk brandbare gassen en vormt zich een bed van gloeiend houtskool. Samen met de 900 tot 1000 graden hete smeulgassen wordt zo de benodigde hitte voor het omzetten van de binnenste houtmassa geproduceerd. Zo verloopt de totale procedure van houtvergassing.

Om nu de verbranding nog effectiever te laten verlopen, worden bij de ketels van Fröling en Lopper de bij de vergassing niet volledig opgebrande gassen in een verbrandingsruimte gevoerd en voorverwarmde secundaire lucht toegevoegd. Nu kan het gas opnieuw ontvlammen en volledig opbranden.

Waarom een Fröling of Lopper?

Waarom een Fröling of Lopper?

Allereerst zijn de ketels van zowel Fröling als Lopper zeer degelijk en zijn weinig storingsgevoelig. Zij maken gebruik van de modernste technieken en hebben daardoor een zeer hoog rendement van 91,8%, een groot bedieningsgemak en een lage uitstoot van schadelijke stoffen. Beide ketels voldoen ruimschoots aan de strenge Nederlandse milieu-eisen. Wij kunnen testrapporten overleggen van gerenommeerde testinstituten om dit aan te tonen.

Hoeveel hout staat gelijk aan een gasverbruik van 5000 m3?

Hoeveel hout staat gelijk aan een  gasverbruik van 5000 m3?

Een m³ gas levert 9 kwh aan energie, een kilo hout levert ongeveer 4 kwh aan energie. Voor iedere m3 gas heeft u dus 2,2 kg hout nodig. Het gewicht van een m3 hout hangt af van de houtsoort. Een m³ hout met een vochtpercentage van 20% weegt 450 tot 770 kg. U heeft dus circa 15-18 m3 hout nodig.

Kan een hout-CV ook warm water leveren?

Kan een hout-CV ook warm water leveren?

Een houtgestookte cv-ketel is uitstekend in staat om water te verwarmen. Over het algemeen is het echter alleen lonend als u grotere hoeveelheden water moet verwarmen. Voor huishoudelijk gebruik weegt de extra investering over het algemeen niet op tegen de kosten. Voor bedrijven die grote hoeveelheden warm water nodig hebben, zoals kalver- en kuikenmesterijen of zwembaden is de investering meestal snel terugverdiend, zeker als men gratis aan afvalhout kan komen.

Zijn er subsidiemogelijkheden voor deze houtgestookte cv-ketels?

Zijn er subsidiemogelijkheden voor deze houtgestookte cv-ketels?

Particulieren en ondernemers:
Sommige gemeenten en provincies verstrekken (beperkte) subsidies indien u een houtgestookte cv ketel aanschaft. Informeer naar de mogelijkheden.

Voor bedrijven is er een aantrekkelijke investeringsregeling: de Energie-InvesteringsAftrek 2007. Als u een ondernemer bent, die in Nederland belastingplichtig is voor inkomsten- of vennootschaps-belasting en voor eigen rekening feitelijk een onderneming drijft, kunt u in principe profiteren van de EIA. U moet dan investeren in een bedrijfsmiddel dat aan bepaalde energieprestatie-eisen voldoet. Onze houtgestookte cv- ketels, briketteerpersen, schredders, kloof-en zaagmachines kunnen onder bepaalde voorwaarden onder deze zeer aantrekkelijke regeling vallen.

Dankzij de EIA kunt u namelijk profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. Als u een bedrijfsmiddel aanschaft dat aan de energieprestatie-eisen voldoet, mag 44% van het investeringsbedrag extra afgetrokken worden van de fiscale winst. Meestal is ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van 25% van toepassing. Totaal heeft u daarmee een extra aftrekpost van 44 – 70% van de aankoopprijs. Voorwaarde is dat u de investering tijdig, dat wil zeggen binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting, heeft aangemeld bij het Bureau investeringsregelingen en willekeurige afschrijving (IRWA) te Breda. Voor deze belastingaftrek heeft u altijd een verklaring nodig van de minister van Economische Zaken. Hierop staat dat het bedrijfsmiddel wordt aangemerkt als energie-investering en voor EIA in aanmerking komt. Deze verklaring wordt afgegeven door SenterNovem.

Om in aanmerking te komen voor deze EIA moet het totale bedrag aan energie-investeringen ten minste € 2.100,– per kalenderjaar bedragen. Het percentage bedraagt 44%, ongeacht de omvang van de investering. In Ă©Ă©n kalenderjaar wordt per onderneming over ten hoogste € 108 miljoen aan energie-investeringen EIA verleend. Het totale budget voor de EIA bedraagt in het jaar 2007 ongeveer € 169 miljoen aan netto fiscaal voordeel. Daarmee kan het bedrijfsleven circa 1 miljard euro aan energie-investeringen doen.

Berekenen EIA voordeel

Bedrijven kunnen naast de gebruikelijke afschrijving met de Energie Investeringsaftrek (EIA) 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. Wilt u alvast berekenen wat uw fiscaal voordeel is met de EIA? Download onderstaand rekenprogramma.

Voordat u uw fiscaal voordeel gaat berekenen:

Eén bedrijfsmiddel kost minimaal € 450. Het totale bedrag aan energie-investeringen moet per kalenderjaar minstens € 2.300 zijn. In één kalenderjaar wordt per onderneming over ten hoogste € 118 miljoen aan energie-investeringen EIA verleend. Het bedrag dat u mag aftrekken van de fiscale winst is afhankelijk van de kosten die u in een kalenderjaar heeft gemaakt. Als u de totale kosten voor een energie-investering in één kalenderjaar betaalt, kunt u bij de aangifte over dat jaar profiteren van de volledige EIA.

Meerdere jaren

Het kan zijn dat de betalingen over meerdere jaren plaatsvinden, maar dat u het bedrijfsmiddel in gebruik heeft genomen in het jaar van investeren. Dan wordt de EIA volledig in aanmerking genomen bij de aangifte over het kalenderjaar waarin u heeft geĂŻnvesteerd. Is het bedrijfsmiddel aan het einde van het kalenderjaar nog niet in gebruik genomen, dan kunt u het bedrag dat is betaald voor de investering in dat jaar als EIA in mindering brengen op de winst. De rest van de investering neemt u mee in de aangiftes over de volgende kalenderjaren waarin u betalingen doet, maar niet later dan in het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen.

Maakt u dit jaar geen winst?

Wanneer u Vpb-belastingplichtig bent, is het in geval van verliesrekening mogelijk om de EIA in het voorgaande jaar en de negen volgende jaren te verrekenen. Bent u IB-belastingplichtig, dan is het in geval van verliesrekening mogelijk om de EIA in de drie voorafgaande jaren en de zes volgende jaren te verrekenen. Overleg dit met uw belastinginspecteur. Heeft de Belastingdienst u over het investeringsjaar een voorlopige aanslag opgelegd? Dan kunt u de ontvangstbevestiging van de melding gebruiken om de inspecteur te vragen uw aanslag te herzien.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Wilt u fiscaal voordeel behalen en investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie? Dat kan met de regeling Energie Investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 14% voordeel op.

Daarnaast leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

Bekijk de infographic Hoe werkt EIA?

Fiscale Aftrek

Fiscale aftrek is mogelijk voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren.

Energielijst

Met de functie Zoeken in de Energielijst en Milieulijst 2016 zoekt u naar energiezuinige en milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel. U kunt zoeken op (meerdere) trefwoorden, branches en codes. Wilt u uw product geplaatst hebben op de Energielijst? Dat kan, ieder jaar wordt de Energielijst aangepast. Iedereen kan een voorstel indienen voor de eerstvolgende lijst.

Belastingaftrek

U kunt 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving.

Aanvragen

U dient EIA binnen 3 maanden na het geven van de opdracht aan te vragen.

Budget

Het budget voor 2016 is € 161 miljoen.

Voorwaarden

Er gelden bepaalde voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de EIA.

EIA in de praktijk

Bekijk hoe andere ondernemers voordelig investeerden in energiebesparing met EIA.

Duurzaam ondernemen

Wilt u weten wat er in bepaalde sectoren nog meer mogelijk is? Kijk op de pagina Duurzaam ondernemen.

Download:

 

Kan ik ergens een houtgestookte cv-ketel in werking zien?

Kan ik ergens een houtgestookte cv-ketel in werking zien?

Jazeker, Wij hebben ruim 100 adressen van houtgestookte CV-Ketels in Nederland van klanten die als referentie-adres willen dienen. In overleg kunnen wij, na het uitbrengen van een geheel vrijblijvende offerte, een telefoonnummer geven van zo’n adres bij u in de buurt, voor het maken van een afspraak voor het bezichtigen van zo’n ketel.

Wat gebeurt er als ik niet op tijd weer hout in de ketel doe?

Wat gebeurt er als ik niet op tijd weer hout in de ketel doe?

Zonder brandstof ook geen warmte. Als u een buffervat heeft dan kan de verwarming 1-3 dagen warmte afgeven. Wij adviseren vaak om de houtgestookte ketel naast de bestaande (gas)ketel aan te sluiten. Bij een onvoldoende toevoer van brandstof neemt de gasketel dan de functie weer over.

Kan ik ook een zonnecollector op de installatie aansluiten?

Kan ik ook een zonnecollector op de installatie aansluiten?

Ja dat kan. Ook wij kunnen de levering en montage van uw komplete zonne-energie installatie verzorgen. Onderstaand ziet u een voorbeeld van een aansluitschema met zonnecollector.

Hoeveel hout heb ik nodig?

Hoeveel hout heb ik nodig?

Dat hangt af van de grootte van de ketel. Hieronder een indicatie:

Type ketel   Hardhout in m3

   Zachthout in m3

S3 28 30kW

12

20

S3 45 45kW

18

30

FHGTurbo3000 70 KW

28

46

Hoe warm wordt de stookruimte waar de ketel staat, warmte-afgifte buitenkant?

Hoe warm wordt de stookruimte waar de ketel staat, warmte-afgifte buitenkant?

Moderne ketels hebben een heel hoog rendement en zijn daarom heel goed geisoleerd. De warmteafgifte aan de buitenkant is dan ook vrijwel nihil.

Is zo’n ketel net zoiets als een allesbrander?

Is zo’n ketel net zoiets als een allesbrander?

Allesbranders bestaan eigenlijk niet. Er zijn eigenlijk geen houtkachels of houtketels waarin je “alles “ kan en mag verbranden. Het verbranden van bijvoorbeeld kunststof is niet goed voor het milieu en is ook in geen enkele ketel toegestaan.

Met een allesbrander bedoelt men vaak een houtkachel voor in de kamer, die voornamelijk stralingswarmte afgeeft. Onze houtgestookte cv-ketels werken anders: ze staan meestal in een schuur of aparte stookruimte en geven geen stralingswarmte. Ze verwarmen water dat via cv-leidingen naar uw radiatoren of uw wand- of vloerverwarming (= LTV lage temperatuursverwarming) gaat.