Klantpagina Installateur-informatie
Snel contact opnemen?
06-10322381
info@hout-cv.nl

Onderhoud

Aan het einde van het stookseizoen is een goed moment om uw houtgestookte cv-ketel eens goed onder handen te laten nemen. Als service zijn wij zeven jaar geleden gestart met deze extra service aan onze vaste klanten. Vele particulieren en bedrijven hebben de afgelopen jaren een serviceovereenkomst met ons afgesloten. In de meeste gevallen ging het hierbij om langjarige contracten. Zij die een eenmalige onderhoudsbeurt hadden genomen namen in veel gevallen alsnog een 5-jarig contract. Wij zijn zeer tevreden over de afgelopen jaren. Direct contact met de klant biedt ons, naast het uitvoeren van het noodzakelijke groot onderhoud aan uw houtgestookte cv-ketel, de mogelijkheid grotere en kleinere stookproblemen met u door te nemen en samen met u op te lossen. Noodzakelijke reparaties kunnen wij van tevoren plannen en gecombineerd met een onderhoudsbeurt, aanzienlijk goedkoper uitvoeren. Ook hebben wij in de afgelopen winters duidelijk minder storingsmeldingen gehad.

Voor hele jonge ketels kan bijvoorbeeld in het eerste jaar een kleine inspectie voldoende zijn, om te bekijken of men op de juiste manier stookt. Dit is tevens voor oudere ketels een goedkoop alternatief, als men nog niet aan een grote onderhoudsbeurt toe is, maar wel de staat van ketel en toebehoren wil laten controleren.

Inspectie

Bij een kleine inspectie worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Alles inspecteren, alleen als alles schoon is!
 • Schoorsteen vegen kan gedaan worden, maar alleen als ventilator gedemonteerd is
 • Kleine reparaties kunnen desgewenst uitgevoerd worden
 • Brandkamer inspecteren
 • Pakkingen controleren
 • Deuren indien noodzakelijk afstellen

Kosten van deze inspectie: € 100,– excl. BTW en materiaalkosten, uitsluitend in de maanden maart-augustus en in overleg.

Groot Onderhoud

Jaarlijkse inspectie + grondige schoonmaakbeurt + rapportage.

Voor bedrijven stelt de gemeente een jaarlijkse onderhoudsbeurt van uw houtgestookte cv-ketel vaak verplicht. Bij een grote onderhoudsbeurt worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Geheel schoonmaken van de ketel: vulruimte, tunnel en warmtewisselaar, luchtkleppen, luchtkanalen en stookbodem, ventilator en rookgasthermometer
 • Controleren van deuren en schoonmaakluiken op dichtheid
 • Vegen van de dubbelwandige RVS-schoorsteen. Hierbij gaat het om verwijderen van (mogelijk) roet- en stofaanslag; dus geen teer!
 • Controleren en eventueel testen c.q. afstellen van de ketelregeling
 • Controleren van expansievaten
 • Opmaken van een controlerapport t.b.v. garantie, verzekering of gemeente.

Prijzen Groot Onderhoud

Enkele reisafstand vanaf Velp (ketels FHG Turbo, S3,S4 en P4):

tot 50 km€ 260,–
50 tot 100 km€ 305,–
100 tot 150 km€ 360,–
150 tot 175 km€ 400,–
175 tot 200 km€ 460,–

Exclusief BTW en materiaalkosten.Prijzen zijn :

 • Inclusief reiskosten, reistijd, kleine reparaties zoals afdichtkoord vervangen of een ander mankement, dat binnen 15 minuten verholpen kan worden

Bovenstaande prijzen voor groot onderhoud gelden voor een incidentele onderhoudsbeurt. Indien u een contract voor 5 jaar aangaat, ontvangt u een korting van 10%. Deze service kunnen wij u alleen aanbieden in de maanden april t/m augustus, m.u.v. de bouwvakvakantie.

Full service onderhoudscontract

Voor een vast bedrag per maand wordt de ketel gratis jaarlijks geheel schoongemaakt. Zonodig worden kostenloos onderdelen vervangen en storingen opgelost. Prijzen vanaf € 30,– per maand.